Eksempler på Undervisningsforløb 2017

SÆRUDSTILLING

I GLAS OG RAMME

Fra 20.06 til 15. august 2017

Kan to så forskellige kunstformer som Glas og grafik udtrykke det samme? Igennem en lang række sammenligningsøvelser udforskes udstillingen I Glas og Ramme, hvor værkerne er ophængt ud fra en tanke om, at de taler til hinanden. Forløbet tager udgangspunkt i billedanalyse og skærper elevernes analystiske blik og sans for detaljer.


Anbefales til Øvre Mellemtrin og Udskolingsklasser

Faste forløb:

BILLEDANALYSE

Hvordan virker et kunstværk og hvordan italesætter man det? I Kastrupgårdsamlingens billedanalyseforløb søger vi at styrke elevernes evne til at bruge deres øjne og sætte ord på det, de ser. Vi taler form og indhold og diskuterer værkets virkemidler.  

Temaer: Værkets virkemidler.

Undervisning Kastrupgårdsamlingen Foto: Marlene Klausen