Kastrupgårdsamlingen for undervisere

Inspiration, engagement og inddragelse.

Et undervisningsforløb på Kastrupgårdsamlingen tager udgangspunkt i den dialogbaserede undervisningsform. Eleverne vil aktivt skulle tage del i forløbet i form af bl.a. små øvelser. Forløbene er ikke stive rundvisninger, men søger at inddrage og engagere eleverne.

På Kastrupgårdsamlingen anskuer vi ikke kunsten som adskilt fra resten af verden. Kunsten er tværtimod inddragende og ansporer til samtale og undren. Derfor åbner undervisningsforløbene op til samfundet og problemstillinger fra vores egen fortid og samtid.

Et forløb på Kastrupgårdsamlingen sigter mod at styrke elevernes kritiske blik og analytiske evner i forhold til den verden af billeder, vi alle navigerer i til daglig. Et undervisningsforløb på kunstmuseet er derfor ikke kun oplagt at besøge med faget billedkunst, men i høj grad også relevant for alle kulturforstående fag som dansk, samfundsfag og historie etc.

Vi tilrettelægger altid forløbene efter klassens alderstrin og behov.

Ønsker du som underviser at besøge Kastrupgårdsamlingen med din klasse, kan du kontakte museets undervisningsansvarlige på telefon 32 51 51 80 eller kra.ks.bk@taarnby.dk og forhøre nærmere.