Bestyrelse

Bestyrelsen er nedsat af Tårnby kommunes kommunalbestyrelse efter lov om kommunernes styrelse og skal bistå ved den daglige drift af samlingen.


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være medlem af Kommunalbestyrelsen, jf. Kastrupgårdsamlingens vedtægter.
Kommunalbestyrelsen udpeger bestyrelsens formand. Kastrupgårdsamlingens venner har siden 1/9 1987 haft en observatørpost i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse.


Formand: Vibeke Rasmussen, medlem af Kommunalbestyrelsen, Ved Stationen 28, 2770 Kastrup.


1. Carsten Fuhr, medlem af Kommunalbestyrelsen, Vestavej 10, 2770 Kastrup

2. Elise Andersen, medlem af Kommunalbestyrelsen, Balsamvej 9, 2770 Kastrup

3. Hanne Bager, Haag Alle 4, 2791 Dragør

4. Birger Thomsen, Randkløve Alle 46, 2770 Kastrup

5. Peder Kofod Larsen, Peder Lykkesvej 52, 1. th, 2300 København S.

6. Ingelise Andersen, Finnedalsvej 26, 2770 Kastrup

Observatør: Marianne Bytoft, Skottegården 20, st.th., 2770 Kastrup, mariannebytoft@hotmail.com
Suppleant: Ninna Feldvoss, Pyrus Allé 25, 2770 Kastrup, ninnafeldvoss@gmail.com