Bestyrelse

Bestyrelsen er nedsat af Tårnby kommunes kommunalbestyrelse efter lov om kommunernes styrelse og skal bistå ved den daglige drift af samlingen.


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være medlem af Kommunalbestyrelsen, jf. Kastrupgårdsamlingens vedtægter.
Kommunalbestyrelsen udpeger bestyrelsens formand. Kastrupgårdsamlingens venner har siden 1/9 1987 haft en observatørpost i Kastrupgårdsamlingens bestyrelse.


Formand: Vibeke Rasmussen, medlem af Kommunalbestyrelsen, Ved Stationen 28, 2770 Kastrup.


1. Elise Andersen

2. Peder Kofod Larsen

3. Hanne Bager

4. Carsten Fuhr

5. Jørgen Maibom

6. Ingelise Andersen,

Observatør: Ninna Feldvoss, Kastrupgårdsamlingens venner, Pyrus Allé 25, 2770 Kastrup, ninnafeldvoss@gmail.com,