Oversigt over tidligere udstillinger

The Breath of Leviathan - Havets Væsen - Joséphine Douet 

18. juni - 2. oktober

Alignement_©JosephineDouet.jpeg

GRAFIK - 1998-2022

CATHRINE RABEN DAVIDSEN

5. februar - 6. juni

CRD Orakel Litografi.jpg

-------------------

PIA ANDERSEN - Den Blå Laks' rejse

7. oktober - 23. januar 2022

PIA ANDERSEN. Riolobos, 2020. Olie på lærred, 200 x 180 cm. Foto Pedro Lius Jiménez Arnaiz.jpg

VOKSEVÆRK - Ny Grafik fra samlingen

Emily Gernild, Uden titel 2019, Litografi 34 x49,5 cm.jpg

20. august - 26. september 2021

I en stor samlet præsentation viser museet nyindkøb til samlingen fra de seneste 2 år. Oplev nye grafiske værker af bl.a. Julie Sass, Emily Gernild, Alexander Tovborg, Anne Torpe, Trine Søndergaard og mange flere.

Som statsanerkendt kunstmuseum indsamlier Kastrupgårdsamlingen hvert år nye værker til den grafiske samling. Det sker i form af nyindkøb, donationer og/eller gaver. Derfor har samlingen vedvarende vokseværk. I denne udstilling vil man opleve et udvalg af den grafik der er indgået i samlingen i de seneste år. Blandt andet udstilles serien Black Fog Rising af Julie Sass, gigantværket Mammon(the symbol has resurrected the system) af Alexander Tovborg, samt nye værker af bl.a. Trine Søndergaard og Emily Gernild.

--------------------

Asmund Havsteen-Mikkelsen - Privacy (Wilding)

Open_To_The_Outdoors.jpg

24. april til 8. august 2021

Med parcelhuset som omdrejningspunkt undersøger Asmund Havsteen-Mikkelsen privatlivets sfærer og vil igennem sit maleri og installation vil inspirere os til at genforvilde vores verden.

Asmund Havsteen-Mikkelsen (f.1977) er i sine malerier optaget af arkitektur. Både som rum og form, men også som psykologisk ramme om vores liv. I denne udstilling iscenesætter kunstneren sine malerier i en gennemgribende installation i tre dele, hvor museets sale vil blive omdannet med nye vægge, rullegræs og skulpturelle elementer. Udstillingen vil også brede sig til museets grønne arealer, hvor kunstneren vil genforvilde et afgrænset område med frø fra Vest-amagers naturområder i en kunstnerisk intervention.

Som en samlet oplevelse vil udstillingen skabe indgangsvinkler til vores opfattelse af det private. I Havsteen-Mikkelsens malerier er det ofte mennesketom arkitektur og geometriske former fra udsnit af stemningsfulde boliger, som er motivet. I denne udstilling er det parcelhuset og parcelhushaven som fænomen, der er grundtonen i et oplæg til diskussion af de rum, vi selv definerer som private. Med et øje for det modsætningsfyldte i vor tids længsel efter, at naturen skal være mere oprindelig, biodivers og vild om man vil, udpeger Havsteen-Mikkelsen, at vi samtidigt værner om det private og det kontrollerede med nyklippede græsplæner og skarpt afgrænsede private sfærer i vores hjem. Som en ny form for privatsfære er også det digitale blevet en kampzone for privatlivet, hvor vi agerer som os selv og deler alt både bevidst og ubevidst. Det er disse systemer og strukturer som påvirker den måde, vi navigerer imellem vores private og offentlige liv, som Havsteen-Mikkelsen vil have os til at reflektere over.

-----------------------------------------

Jacob Rantzau - 'So Far Away'

 

1.jpg

12. nov. 2020 - 11. april 2021 (Forlænget pga. nedlukning i forbindelse med bekæmpelse af Corona-smitte)


Den danske kunstner Jacob Rantzau (f.1973) maler store figurskildringer af den menneskelige tilstand. Realisme og mystiske menneskeskæbner går hånd i hånd i hans monumentale malerier.

Fra d. 12. Nov. 2020 indtages Kastrupgårdsamlingen af en lang række malerier fra kunstneren Jacob Rantzaus hånd. Hans stil er en form for realistisk maleri, som kredser omkring portrættet som genre. Malerierne er ikke egentlige portrætter, men hans menneskeskildringer virker som virkelige mennesker - men de er portrætteret i uvirkelige omstændigheder.

I sin kunst beskæftiger Rantzau sig med store emner af både almenmenneskelig og samfundsmæssig karakter. Udgangspunktet er individets muligheder for at agere i de virkeligheder og strukturer, som de mødes af, men også selv bidrager til. De forskellige valg og fravalg, når vi er fokuserede eller fraværende, som mennesket ustandseligt navigerer i.

Det er med denne nysgerrighed efter, hvordan menneskene vælger at være i verden, at Rantzau maler sig ind på emner som vores forbrug af digitale medier, forholdet til klimakrisen og de afledte effekter heraf. Men også den underliggende tendens til større, mere og først som ligger i det moderne menneskes natur. Et gennemgående tema i So Far Away er tidens informationsflow og fænomenet FOMO – angsten for at gå glip af noget. Som en understrøm ligger en påmindelse om, at selv om tvivl kan være nedbrydende, så er det frugtbart at gå skridtet videre ved at stoppe helt op og sætte spørgsmålstegn ved tingenes tilstand. Jacob Rantzau viser at på trods af, at vi kan stå alene med vores følelser og tvivl, så er det netop også det, der forbinder os som mennesker.

Kunstneren Jacob Rantzau udfordrer konstant sin tekniske kunnen og afsøger maleriets virkemidler. Igennem en række studieophold på danske kunstmuseer har han nærstuderet en række maleres værker. Blandt andet på Skagens Kunstmuseer, hvor han for en stund genoplivede P.S. Krøyers (1851-1909) gamle atelier og in situ fordybede sig i maleriske undersøgelser af skagensmalerens bearbejdning og fortolkning af havet. Et længere studie af Oscar Bjorcks (1860-1929), Båden Sættes i søen fra 1884 udmøntede sig i en lille udstilling, kaldet "Rantzau og Björck - Together We get Somewhere". Rantzau har også haft studieophold på Brandts i Odense, hvor særligt maleren H.A Brendekilde (1857-1942) blev underkastet Rantzaus udforskende blikke, denne gang med fokus på jord og marker. Også her undersøgte han P.S. Krøyers Italienske markarbejdere, fra 1880. Han har også været indlogeret i kunstnerboligen på Vendsyssel Kunstmuseum for at nærstudere de mange værker af Poul Anker Bech (1942-2009), som findes i museets samling. Her var det særligt himlen og skystudier, han beskæftigede sig med.

Kunstnerens grundige arbejdsproces belyses i et særskilt skitserum med hundredevis af arbejdsskitser og forarbejder, ophængt fra gulv til loft.  

 Udstillingen "So Far Away" har været vist på Vendsyssel Kunstmuseum efteråret/vinteren 2019. På Kastrupgårdsamlingen vises den igen i en ny form og med nye værker.

---------------------------

Philipsens Briller - Stablede Kanter

Art: Nina Maria Kleivan, Hest 1 til 1, 2019-2020, Seriegrafi på papir, Foto Anders Sune Berg

OBS: UDSTILLINGEN ER LUKKET

3. september - 1. november 2020


Med udstillingen Philipsens Briller markerer kunstnergruppen Stablede Kanter hundredeåret for kunstneren Theodor Philipsens død, I egne værker, skabt specielt til udstillingen, har de ladet sig inspirere af Philipsens særlige blik og behandling af lys. Særligt som dette kom til udtryk igennem hans arbejder fra Saltholm. 

Udstillings-fællesskabet Stablede kanter har flere fællesprojekter og udstillinger bag sig. De er sammensat af både ældre og yngre kunstnere af begge køn, og deres kunstneriske praksis spænder vidt i forhold til forskellige medier, udtryk og genrer.

Ideen om at bruge kunstneren Theodor Philipsen (1840-1920) som udgangspunkt for en udstilling er primært opstået på baggrund af kunstnergruppens mangeårige fascination af Th. Philipsens værk, og for Kastrupgårdsamlingen som hjemsted for Tårnby Kommunes samling af kunstnerens værker. Hertil var flere sammenfald afgørende for interessen for projektet. Dels udkom Finn Terman Frederiksens store værk; Theodor Philipsen: en traditionsbevidst nyskaber i 2016, og dels udgav Klaus Mønsted Pedersen bogen; Theodor Philipsens Saltholm - en tidsrejse. Begge bøger vagte fornyet interesse omkring Philipsens forhold til Saltholm, ikke mindst lokalt, fordi værkerne i Tårnby Kommunes ejendom er indsamlet med lokalhistorien for øje. Theodor Philipsen tilbragte i alt 37 år på Saltholm, fordelt over forskellige perioder.

Sidst men ikke mindst er 2020 hundredeåret for Th. Philipsens død.  Philipsen var en fornyer i sin egen samtid. Denne fornyelse re-aktualiseres med en samtidskunstudstilling, der trækker tråde tilbage til Theodor Philipsens kunst. Som impressionismens foregangsmand i Danmark var han eksponent for at tilføre maleriet et maksimum af umiddelbarhed. Flere af Philipsens værker tager udgangspunkt i nuets omskiftelighed. I form af uhåndgribelige lys- og farvevirkninger ændrer han vores fokus fra objekt til proces. På mange måder er Philipsens værker porten til det nutidige billedlige udtryk.

Som en del af kunstnergruppens inspiration og research frem mod udstillingen har de besøgt Saltholm flere gange, i øvrigt med Klaus Mønsted som skipper. På den måde ønsker de medvirkende kunstnere i overført betydning, at iføre sig Philipsens briller. Kunstnerens originale briller og hans malerkasse findes i øvrigt i Tårnby Kommunes samling. Brillerne og enkelt udvalgte værker af Theodor Philipsen værker, som i forvejen er deponeret på Kastrupgårdsamlingen samt enkelt indlånte værker vil indgå i udstillingen.  

Stablede Kanter er:

Malene Hartmann (f. 1974)
Nina Maria Kleivan (f.1960)
Gay Christensen (f. 1950)
Svend Danielsen ( f. 1955)
Torsten S. Høgh (f.1957)
Espen Brandt-Møller (f. 1969)
Peter Stuhr (f. 1951)
Gæst: Steen Møller Rasmussen