Gruppebesøg og Omvisninger

Hvad enten man kommer for at se museets egen samling eller den seneste særudstilling er Kastrupgårdsamlingen altid et oplagt udflugtsmål for både større og mindre grupper. Det er dog vigtigt at større grupper melder deres ankomst til museet af hensyn til kapaciteten.

En omvisning giver et særligt indblik i kunsten og Kastrupgårdsamlingens formidlere har stor erfaring med at omvise for både kunstforeninger, personaleudflugter, mindre familiegrupper og mange andre. Vi tilbyder omvisninger i den aktuelle særudstilling, men skræddersyr også gerne et besøg med udgangspunkt i museets faste samlinger alt efter jeres behov.

Kontakt museet på telefon 32 51 51 80 eller museets mail ks.uk@taarnby.dk hør nærmere.


PRAKTISK OM OMVISNINGER:


PRIS: 600 DKR per omvisning.

AF HENSYN TIL CO-VID19 RETNINGSLINIERNE ER OMVISNINGER DESVÆRRE BEGRÆNSET TIL MAKS 10 DELTAGER PER OMVISNING.

Vi anbefaler mindre grupper.

Entréen er gratis på museet. 

Omvisninger ligger som udgangspunkt i museets åbningstid. Skal det ske udenfor museets normale åbningstid pålægges der ekstra omkostninger.

 

Offentlige omvisninger.
Kastrupgårdsamlingen afholder offentlige omvisninger hver sidste søndag i måneden med mindre andet er anført. Omvisningen starter kl. 14:30 og har et begrænset antal pladser på max 9 deltagere af hensyn til COVID-19. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding sker på omvisningsdagen ved henvendelse i museets skranke senest en halv time inden omvisningens start. Det er gratis at deltage.

 

På grund af Covid-19 har museet i en periode ikke tilbudt offentlige omvisninger. Omvisningerne vil blive genoptaget fra oktober 2020. Af samme grund er de begrænsede til blot 10 deltagere.


Søndag d. 25. oktober
Søndag d 29.november
Søndag d. 13 december