VERDENS LEGE

17. JUNI - 1. OKTOBER 2023

Udstillingen Verdens Lege sætter gennem samtidskunsten og reportagefotografiet fokus på fænomenet leg. Afsættet for udstillingen er bogprojektet Verdens Lege, hvor kunsthistoriker og museumsinspektør på Kastrupgårdsamlingen Louise Banke, gennem ’mund-til-mund-metoden’ har indsamlet mere end 40 lege fra hele verden. Med kunst- og reportagefotos, fra mange, meget forskellige steder på hele kloden, der viser børn fordybet i leg, demonstrerer både bog og udstilling, at leg er et fællesmenneskeligt træk. Børn leger, uanset hvilke vilkår de lever under og uanset hvor i verden de bor. På udstillingen vil man kunne opleve billeder af fotografer som Jan Grarup, Henrik Saxgren, Summer Kamal, Alessandro Bergamini, Evgenia Arbugaeva, Mads Nissen, Murat Kaya og mange andre.

Udstillingen består af bogens kunst- og reportagefotos, Jørgen Leths film ’Det legende menneske’ fra 1986 samt en stor installation, der inviterer til leg af samtidskunstneren Hartmut Stockter. Derudover vil flere af bogens lege blive udfoldet som sjove, interaktive ’legestationer’.
Udstillingen vises på Vendsyssel Kunstmuseum i efteråret 2023.