THE DARK SIDE Papercut af Mathias Malling, Stinne Bo, Peter Callesen og Amanda Betz

12. OKTOBER 2023 - 18. FEBRUAR 2024

Teknikken papercut er afsættet for udstillingen The Dark Side, hvor de fire samtidskunstnere; Mathias Malling, Stinne Bo, Peter Callesen og Amanda Betz bliver sat i stævne for at undersøge menneskesindets mørke sider.

Fælles for kunstnerne er, at de alle arbejder med papercut og bruger hænderne, kniven og saksen, som var det en pensel eller en blyant, i frembringelsen af deres papirarbejder. Det være sig både i tredimensionelle figurationer og i opbygningen af kompositioner bestående af flere lag papir, hvor lys og skyggevirkninger influerer på motivets dybde. Udstillingen viser således, hvordan fire forskellige kunstnere på hver deres måde udfolder papirets potentiale som materiale - et materiale som næsten alle mennesker er i berøring med dagligt. 

Det er teknikken papercut og materialet papir, som de fire kunstnere har tilfælles, men i anledningen af udstillingen er de også fælles om at fortolke temaet The Dark Side. The Dark Side refererer blandt andet til menneskets skyggeside og egenskaber, som vi ofte ikke bryder os om at blotte for andre. The Dark Side kan også være det uvenlige og det onde i et samfund, en kultur eller i naturen, eller det kan helt konkret være bagsiden af et fysisk element.

Valget af netop de fire kunstnere til at belyse The Dark Side er, at deres kunstneriske praksis og materialevalg i udgangspunktet står i kontrast til temaet. Papirets lethed, skrøbelighed og lys er umiddelbart uforeneligt med udstillingstemaet - og så alligevel ikke. Måske kan netop et kontrasterende materiale være med til at understøtte og formidle temaet The Dark Side.