Jacob Rantzau - 'So Far Away'

OBS: Museet er lukket for gæster fra onsdag d. 9. dec 2020 indtil 21. april 2021 i forbindelse med bekæmpelse af Corona-smitte. Udstillingen åbner derfor ikke igen for publikum.


12. nov. 2020 - 11. april 2021

(Forlænget pga. nedlukning i forbindelse med bekæmpelse af Corona-smitte)

Den danske kunstner Jacob Rantzau (f.1973) maler store figurskildringer af den menneskelige tilstand. Realisme og mystiske menneskeskæbner går hånd i hånd i hans monumentale malerier.

Fra d. 12. Nov. 2020 indtages Kastrupgårdsamlingen af en lang række malerier fra kunstneren Jacob Rantzaus hånd. Hans stil er en form for realistisk maleri, som kredser omkring portrættet som genre. Malerierne er ikke egentlige portrætter, men hans menneskeskildringer virker som virkelige mennesker - men de er portrætteret i uvirkelige omstændigheder.

I sin kunst beskæftiger Rantzau sig med store emner af både almenmenneskelig og samfundsmæssig karakter. Udgangspunktet er individets muligheder for at agere i de virkeligheder og strukturer, som de mødes af, men også selv bidrager til. De forskellige valg og fravalg, når vi er fokuserede eller fraværende, som mennesket ustandseligt navigerer i.

Det er med denne nysgerrighed efter, hvordan menneskene vælger at være i verden, at Rantzau maler sig ind på emner som vores forbrug af digitale medier, forholdet til klimakrisen og de afledte effekter heraf. Men også den underliggende tendens til større, mere og først som ligger i det moderne menneskes natur. Et gennemgående tema i So Far Away er tidens informationsflow og fænomenet FOMO – angsten for at gå glip af noget. Som en understrøm ligger en påmindelse om, at selv om tvivl kan være nedbrydende, så er det frugtbart at gå skridtet videre ved at stoppe helt op og sætte spørgsmålstegn ved tingenes tilstand. Jacob Rantzau viser at på trods af, at vi kan stå alene med vores følelser og tvivl, så er det netop også det, der forbinder os som mennesker.

Kunstneren Jacob Rantzau udfordrer konstant sin tekniske kunnen og afsøger maleriets virkemidler. Igennem en række studieophold på danske kunstmuseer har han nærstuderet en række maleres værker. Blandt andet på Skagens Kunstmuseer, hvor han for en stund genoplivede P.S. Krøyers (1851-1909) gamle atelier og in situ fordybede sig i maleriske undersøgelser af skagensmalerens bearbejdning og fortolkning af havet. Et længere studie af Oscar Bjorcks (1860-1929), Båden Sættes i søen fra 1884 udmøntede sig i en lille udstilling, kaldet "Rantzau og Björck - Together We get Somewhere". Rantzau har også haft studieophold på Brandts i Odense, hvor særligt maleren H.A Brendekilde (1857-1942) blev underkastet Rantzaus udforskende blikke, denne gang med fokus på jord og marker. Også her undersøgte han P.S. Krøyers Italienske markarbejdere, fra 1880. Han har også været indlogeret i kunstnerboligen på Vendsyssel Kunstmuseum for at nærstudere de mange værker af Poul Anker Bech (1942-2009), som findes i museets samling. Her var det særligt himlen og skystudier, han beskæftigede sig med.

Kunstnerens grundige arbejdsproces belyses i et særskilt skitserum med hundredevis af arbejdsskitser og forarbejder, ophængt fra gulv til loft.  

 Udstillingen "So Far Away" har været vist på Vendsyssel Kunstmuseum efteråret/vinteren 2019. På Kastrupgårdsamlingen vises den igen i en ny form og med nye værker.