THE DARK SIDE Papercut af Mathias Malling Mortensen, Stinne Bo, Peter Callesen og Amanda Betz

12. oktober - 18. februar 2024

Teknikken Papercut er afsættet for udstillingen, hvor fire ret forskellige samtidskunstnere er sat i stævne for at undersøge menneskesindets mørke sider.

De arbejder alle med papercut og bruger hænderne, kniven og saksen i frembringelsen af deres kunst. Det være sig både i tredimensionelle figurationer og i opbygningen af kompositioner bestående af flere lag papir, hvor lys og skyggevirkninger influerer på motivets dybde.

Samtidig fortolker de temaet THE DARK SIDE, som refererer til menneskets skyggesider og egenskaber, som vi ofte ikke bryder os om at blotte for andre. THE DARK SIDE kan også være det uvenlige og det onde i et samfund, en kultur eller i naturen, og helt konkret kan det være bagsiden af et fysisk element.

I udgangspunktet står de fire kunstneres praksis og materialevalg i stor kontrast til papirets lethed og skrøbelighed. Desuden er lyset umiddelbart uforeneligt med udstillingstemaet - og så alligevel ikke. Måske kan netop et kontrasterende materiale være med til at understøtte og formidle temaet på en uventet og anderledes måde?