Th. Philipsen-samlingen er midlertidigt nedtaget

Under udstillingen KOLOSSAL - Grafik i store formater (29. februar - 29. september) er det ikke muligt at opleve Th. Philipsen samlingen.

Tårnby Kommune har deponeret deres Theodor Philipsen-samling på godt 20 malerier, en række mindre skitser, samt adskillige keramiske værker på Kastrupgårdsamlingen. Et udvalg af samlingen er udstillet i stueetagen i Kastrupgårds hovedbygning, blandt andet i det smukke rokokorum, som før var landstedets havesal. I havesalen kan man også opleve busten af Frederik V, der er modeleret i 1754, som et forstudie til rytterstatuen på Amalienborg Slotsplads, udført af franske J. F. J. Saly (1717-1776).

Theodor Philipsen (1840-1920) levede sidste halvdel af sit liv i Kastrup. Da hans impressionistiske stil slog igennem, blev det egne omkring Kastrup eller Saltholm i Øresund, der forevigedes. Det kunne være gader, marker, enge og sundet - eller det foretrukne motiv med dyr.

Theodor Philipsen voksede op i en velhavende Københavnsk grossererfamilie og valgte som 20-årig at blive landmand. Først midt i 1860-erne besluttede han sig for at blive maler.

Han blev uddannet på kunstakademiet, hvor hans interesse for at skildre dyr, med forbillede i J.Th. Lundbyes dyremalerier blev udbygget. Han delte dog ikke Lundbyes romantisk idealiserede skildringer. Philipsen malede realistisk og banede vejen for realismens gennembrud indenfor dyremaleriet.

Philipsens studieophold i Paris, 1874-76, skulle få stor indflydelse på hans holdning til maleriet: han så de franske impressionisters værker. Men først kontakten til den belgiske impressionist Rémy Cogghe i begyndelsen af 1880-erne tilskyndede Philipsen til selv at foretage nybruddet. Hans første egentlige impressionistiske værk blev "Malkepladsen ved Mejlgård" fra 1884.

I de følgende år udviklede han yderligere sin teknik i retning af de franske impressionister.

Paul Gauguin, der opholdt sig i Danmark i 1884-85, spillede en væsentlig rolle for Philipsens udvikling. Gauguin lærte ham at skabe indtryk af vibrerende farve og lys ved bruge af små pensler og ublandet farve, som i hurtige korte parallelle strøg blev lagt ved siden af hinanden. Hermed fik han redskaberne til at lave en serie impressionistiske malerier, særligt i slutningen af 1880-erne, med en intensitet i lys og farve, som aldrig var set i Danmark før.

Philipsen fandt med årene en egen måde at omsætte den franske farveholdning til danske klimatiske forhold; impressionismen blev aldrig et mål i sig selv, men en måde hvorved han bedst muligt kunne skildre den virkelighed, han oplevede.

Da værkerne skiftes ud med mellemrum, er det ikke sikkert de viste billeder her på siden hænger fremme pt.