En kunstsamling flytter ind.

Et kunstmuseum bygget op omkring grafik og sat i verden for at formidle grafisk kunst.

Det er på initiativ af Amager Kunstforening, at Tårnby Kommunalbestyrelse i 1968 beslutter, at oprette en samling med hovedvægten lagt på grafiske arbejder. Dette bliver grundstenen til Kastrupgårdsamlingen, der i 1977 åbnede for offentligheden på Jacob Fortlings landsted Kastrupgård fra 1753. Med respekt for det oprindelige kulturmiljø, var anlægget til denne lejlighed blevet renoveret og udbygget sådan, at fredede bygningskroppe indgik i samspil med helt nyopførte bygninger. Dengang husede anlægget foruden Kastrupgårdsamlingen en filial til Tårnby bibliotek.
I 1979 bliver Kastrupgårdsamlingen statsanerkendt kunstmuseum ejet og drevet af Tårnby Kommune. De opgaver som samlingen allerede havde arbejdet med siden 60'ernes slutning blev formaliseret og omfattet af museumsloven. Det betyder blandt andet, at indsamlingen af original, grafisk kunst siden da er vokset støt fra år til år.

Siden da er museet blevet udvidet i flere omgange. I 1983 blev den sydlige sidefløj inddraget til ny udstillingssal og i 1988 blev to sale i hovedbygningen indrettet til udstilling og café. I 2013 har Tårnby Kommune med støtte fra Realdania stået for en omfattende nyindretning og ombygning, således at der nu er museum i alle anlæggets fire fløje. Foruden forbedrede forhold for kørestolsbrugere og gangbesværede har museet fået ny foyer og café, samt udvidet udstillingsarealet med godt og vel 270 m2. I de nyindrettede udstillingslokaler vises skiftende udstillinger med museets store samling af moderne grafik.