Oversigt over tidligere udstillinger

THE DARK SIDE - Papercut af Mathias Malling Mortensen, Stinne Bo, Peter Callesen og Amanda Betz

Looking-Back-III (002).jpg

12. oktober 2023 - 18. februar 2024

Teknikken Papercut er afsættet for udstillingen, hvor fire ret forskellige samtidskunstnere er sat i stævne for at undersøge menneskesindets mørke sider.

De arbejder alle med papercut og bruger hænderne, kniven og saksen i frembringelsen af deres kunst. Det være sig både i tredimensionelle figurationer og i opbygningen af kompositioner bestående af flere lag papir, hvor lys og skyggevirkninger influerer på motivets dybde.

Samtidig fortolker de temaet THE DARK SIDE, som refererer til menneskets skyggesider og egenskaber, som vi ofte ikke bryder os om at blotte for andre. THE DARK SIDE kan også være det uvenlige og det onde i et samfund, en kultur eller i naturen, og helt konkret kan det være bagsiden af et fysisk element.

I udgangspunktet står de fire kunstneres praksis og materialevalg i stor kontrast til papirets lethed og skrøbelighed. Det lyse, næsten transparente. papir er umiddelbart uforeneligt med udstillingstemaet - og så alligevel ikke. Måske kan netop et kontrasterende materiale være med til at understøtte og formidle temaet på en uventet og anderledes måde?

VERDENS LEGE

alessandro_bergamini_tibet_verdenslege.jpg

17. juni - 1. oktober 2023

Hvad er leg? Hvad leger børn rundt omkring i verden? Hvordan ser der ud, der hvor de leger? Disse spørgsmål forsøger udstillingen Verdens Lege at besvare. Med afsæt i kunst- og reportagefotografiet, Jørgen Leths dokumentarfilm Det legende menneske samt Hartmut Stockters interaktive legeinstallation Biodiversitetsflipperen fokuserer udstillingen på legen som en universel urkraft. Værkerne demonstrerer, at leg er et fælles menneskeligt træk på tværs af køn, religion, kultur og klasse. Børn leger, uanset om de vokser op som rige eller fattige, i en krigszone eller i fredelige miljøer.

Udstillingens værker viser kunstens evne til at formidle, hvad det vil sige at være menneske, og at legen er en menneskelig livsytring. Samtidig understreges legen også som et motiv, der har været dyrket siden tidernes morgen, og som kunsthistorien er fuld af eksempler på. 

Værkerne viser en mangfoldig verden. Både de mange, meget forskellige fysiske rammer, som børn vokser op i, deres forskellige påklædning og hvordan et ansigts karakter og udtryk kan variere i en uendelighed – men fælles for de næsten 50 fotografier er legen. Børnenes fordybelse i legen vidner om hengivenhed og en instinktiv selvforglemmelse, der gør deres tilhørsforhold sekundære. Legen bliver et symbol på en livslyst, og at det, at indgå i et fællesskab med andre børn, er det vigtige.

Afsættet for udstillingen er bogen Verdens Lege, hvor kunsthistoriker og museumsinspektør på Kastrupgårdsamlingen, Louise Banke, gennem ’mund-til-mund-metoden’ har indsamlet lege og fotos af børn fordybet i leg fra vidt forskellige steder i verden. Flere af bogens lege er udfoldet som interaktive 'legestationer'i udstillingen.

DOBBELTSYNER - INGEMANN ANDERSEN I ITALIEN OG DANMARK

Ingemann Andersen Bøgetræ vinterdag 1982 - foto Ole Akhøj (1).jpg (2)

9. februar - 4. juni - 2023

Udstillingen DOBBELTSYNER - Ingemann Andersen i Danmark og Italien viser godt og vel 150 arbejder fra 70 års kunstnerisk produktion og udfolder netop den dobbelthed, der kendetegner Ingemann Andersens virke. Det gælder både den frugtbare udveksling mellem motiverne fra gården i Danmark og klostret i Italien, således at den ene hjemstavns former, farver og mønstre uventet minder om den andens. De udstillede værker er lånt i både offentlige og private samlinger og kommer bredt omkring Ingemann Andersens egenart og hans fascinerende motiver fra begge hjemstavne.

Billedkunstneren Ingemann Andersen (1929-2017) arbejdede i mange medier, men særligt som grafiker udfoldede han sig suverænt - både teknisk og æstetisk.  Det er navnlig med sine træsnit i både sort-hvid og farve, at Ingemann Andersen virkelig udmærkede sig. Hans landskaber og nærbilleder af natur ligner ingen andres; de er som uvirkelige drømmesyn og så nærværende, at man næsten kan smage, lugte og høre dem.

Han voksede op på landet på Lolland, men flyttede til København, hvor han uddannede sig på kunstakademiet i 1950’erne. I 1966 fik han ophold på klosterrefugiet San Cataldo ved Amalfikysten, hvor hans liv forandrede sig for bestandigt, da han mødte sin kommende hustru, der var stedets bestyrerinde. Herefter delte Ingemann Andersen, igennem tre årtier, sit liv imellem det flade Lollandske landskab med skove og marker og den bjergrige Amalfikyst.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum og KunstCentret Silkeborg Bad.

DET HALVE MENNESKE - EISTRUP PÅ PAPIRET 

Kasper Eistrup. The step that breaks the cord 2021. Mixed media on paper.65x50_crop.jpg

13. oktober 2022 - 29. januar 2023

Omdrejningspunktet i DET HALVE MENNESKE – EISTRUP PÅ PAPIRET er Kasper Eistrups (f. 1973) omfattende værk på papir. Der bliver vist nye tegninger skabt til udstillingen og ligeledes mange originalværker, der til dagligt befinder sig i privateje. Hertil udstilles et fyldigt og repræsentativt udvalg af hans grafiske produktion fra de seneste 15 år samt en installation, som Eistrup har komponeret specielt til udstillingen på Kastrupgårdsamlingen. 

Det er åbenlyst, at tegningen spiller en vigtig rolle for billedkunstneren Kasper Eistrup. Stregtegningens potentiale for præcision og poesi er et synligt bærende element i hans værk - også i hans malerier og grafiske værker. Hans streg fremstår både rå og vital, intens og intim på samme tid.

Men de mange lag, dybden og stofligheden i hans værker er lige så meget en konsekvens af hans fascination og mangeårige passion for papiret. Både som materiale, men også som betydningsbærende element. Helt konkret benytter Eistrup ofte papiret som delvist blottet grund og som selvstændigt udtryk, hvor højst forskellige strukturer. teksturer og farvespil i papiret føjer en ekstra dyb og karakterfuld dimension til hans værk. 

Udstillingen er Eistrups første store museumsudstilling siden udstillingen FRAGMENTARIUM, der blev vist på Nationalhistorisk Museum, Frederiksborg, i 2018/19. DET HALVE MENNESKE – EISTRUP PÅ PAPIRET er skabt og tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem Kastrupgårdsamlingen og Eistrup selv.

JOSÉPHINE DOUET: THE BREATH OF LEVIATHAN - HAVETS VÆSEN

Alignement_©JosephineDouet.jpeg

18. juni - 2. oktober - 2022

Joséphine Douet (f.1972) undersøger med sit kamera forholdet mellem natur og menneske, og igennem de senere år har hun selv set landskabet forsvinde som følge af de igangværende klimaforandringer. Med udstillingen ønsker hun, at synliggøre disse forandringer igennem kunstens billeder og samtidig invitere til refleksion og samtale om klimaforandringernes konsekvenser for både naturen og os mennesker. I Vendsyssel er landskabet i høj grad udsat for påvirkninger fra vejrliget. Landet svinder ind med foruroligende kraft, og landsbyer, som tidligere lå flere hundrede meter fra kysten, er nu ved at forsvinde i bølgerne. Det er blandt andet disse forandringer i landskabet, som publikum konfronteres med i udstillingen.

Fotografierne behandler landskabets erosion i en reduceret farvepalet, der samtidig formidler en stemning af næsten metafysisk karakter – forestillingen om et fremtidsscenarie hvor det tydeliggøres, at der hersker enorme kræfter i naturen, som efterlader mennesket magtesløs. Det metafysiske aspekt er altså et gennemgående tema i udstillingen og understreges ligeledes af titlen The Breath of Leviathan – Havets væsen, som er en henvisning til Det Gamle Testamente, hvor et sagnvæsen æder sig ind på kysten og dermed varsler verdens undergang.

CATHRINE RABEN DAVIDSEN - GRAFIK 1998-2022

CRD Orakel Litografi.jpg

5. februar - 6. juni - 2022

Udstillingen var et studie i, hvordan en kunstner bruger forskellige grafiske teknikker – kobberstik, litografi, træsnit, monotypi og monoprint - til at opnå nuancer i skildringen af menneskets forhold til naturen og vores forståelse af den åndelige verden. For Cathrine Raben Davidsen er det både fascinationen af teknikkerne og en nysgerrighed på mediets mangfoldige udtryk, der gør, at er grafikken i sig selv er blevet en uudtømmelig kilde til inspiration. Det er ofte her, hun finder temaerne til sine malerier.

 Cathrine Raben Davidsen (f. 1972) har i sine snart 30 år som billedkunstner udviklet og raffineret et genkendeligt og stærkt personligt udtryk. Uanset hvilket medie hun arbejder i - om det er maleri, grafik eller keramik - har værkerne den samme kerne med en feminin, poetisk og nærmest sfærisk energi. Cathrine Raben Davidsen bevæger sig ubesværet i tid og rum, imellem myte og historie, lys og mørke, virkelighed og fantasi, fra oldtiden til samtiden, hvor medmenneskelige udfordringer og dilemmaer af universel karakter er blandt hendes foretrukne motiv- og emnekreds.

Grafikken er for mig et medie fyldt med overraskelser. Det tiltrækker mig, at man er nødt til at arbejde hurtigt. Og at man arbejder spejlvendt. I den grafiske proces sker der rigtig mange ting, man ikke helt kan forudse, og kontroltabet rummer for mig en enorm frihed. I grafikken kan jeg fokusere på spillet mellem det usynlige og det synlige, som er grundkernen i mit værk.

PIA ANDERSEN - DEN BLÅ LAKS' REJSE 

PIA ANDERSEN. Riolobos, 2020. Olie på lærred, 200 x 180 cm. Foto Pedro Lius Jiménez Arnaiz.jpg

7. oktober - 23. januar 2022

Det er et livsværk, der opsummeres i denne soloudstilling, hvor billedkunstneren Pia Andersen (f. 1960) blandt andet eksperimenterer med nye formater og udtryksmedier, parallelt med hendes mere klassiske maleri. Nogle af de nye formater er en række værker i glas, som er udført i samarbejde med Per Hebsgaards værksted. Andre er store mandshøje, keramiske krukker, som er skabt i et nært samarbejde med værkstedet Moreno Leon i Spanien.

 Udstillingen består af godt 100 helt nye værker skabt til udstillingen inden for de seneste par år og kan opfattes som en visuel genfortælling af de erfaringer, som kunstneren har gjort sig efter 35 år som kunstner og rejsende. De nye formater i form af bemalede krukker, porcelæn og værker i glas udfordrer hendes klassiske pastose maleri, malet med spatel. Titlen ”Den Blå Laks’ Rejse” kan opfattes som en naturmetafor for kunstneren: En blå laks der svømmer mod strømmen.

VOKSEVÆRK - Ny Grafik fra samlingen

Emily Gernild, Uden titel 2019, Litografi 34 x49,5 cm.jpg

20. august - 26. september 2021

I en stor samlet præsentation viser museet nyindkøb til samlingen fra de seneste 2 år. Oplev nye grafiske værker af bl.a. Julie Sass, Emily Gernild, Alexander Tovborg, Anne Torpe, Trine Søndergaard og mange flere.

Som statsanerkendt kunstmuseum indsamlier Kastrupgårdsamlingen hvert år nye værker til den grafiske samling. Det sker i form af nyindkøb, donationer og/eller gaver. Derfor har samlingen vedvarende vokseværk. I denne udstilling vil man opleve et udvalg af den grafik der er indgået i samlingen i de seneste år. Blandt andet udstilles serien Black Fog Rising af Julie Sass, gigantværket Mammon(the symbol has resurrected the system) af Alexander Tovborg, samt nye værker af bl.a. Trine Søndergaard og Emily Gernild.

Asmund Havsteen-Mikkelsen - Privacy (Wilding)

Open_To_The_Outdoors.jpg

24. april til 8. august 2021

Med parcelhuset som omdrejningspunkt undersøger Asmund Havsteen-Mikkelsen privatlivets sfærer og vil igennem sit maleri og installation vil inspirere os til at genforvilde vores verden.

Asmund Havsteen-Mikkelsen (f.1977) er i sine malerier optaget af arkitektur. Både som rum og form, men også som psykologisk ramme om vores liv. I denne udstilling iscenesætter kunstneren sine malerier i en gennemgribende installation i tre dele, hvor museets sale vil blive omdannet med nye vægge, rullegræs og skulpturelle elementer. Udstillingen vil også brede sig til museets grønne arealer, hvor kunstneren vil genforvilde et afgrænset område med frø fra Vest-amagers naturområder i en kunstnerisk intervention.

Som en samlet oplevelse vil udstillingen skabe indgangsvinkler til vores opfattelse af det private. I Havsteen-Mikkelsens malerier er det ofte mennesketom arkitektur og geometriske former fra udsnit af stemningsfulde boliger, som er motivet. I denne udstilling er det parcelhuset og parcelhushaven som fænomen, der er grundtonen i et oplæg til diskussion af de rum, vi selv definerer som private. Med et øje for det modsætningsfyldte i vor tids længsel efter, at naturen skal være mere oprindelig, biodivers og vild om man vil, udpeger Havsteen-Mikkelsen, at vi samtidigt værner om det private og det kontrollerede med nyklippede græsplæner og skarpt afgrænsede private sfærer i vores hjem. Som en ny form for privatsfære er også det digitale blevet en kampzone for privatlivet, hvor vi agerer som os selv og deler alt både bevidst og ubevidst. Det er disse systemer og strukturer som påvirker den måde, vi navigerer imellem vores private og offentlige liv, som Havsteen-Mikkelsen vil have os til at reflektere over.

-----------------------------------------

Jacob Rantzau - 'So Far Away'

 

1.jpg

12. nov. 2020 - 11. april 2021 (Forlænget pga. nedlukning i forbindelse med bekæmpelse af Corona-smitte)


Den danske kunstner Jacob Rantzau (f.1973) maler store figurskildringer af den menneskelige tilstand. Realisme og mystiske menneskeskæbner går hånd i hånd i hans monumentale malerier.

Fra d. 12. Nov. 2020 indtages Kastrupgårdsamlingen af en lang række malerier fra kunstneren Jacob Rantzaus hånd. Hans stil er en form for realistisk maleri, som kredser omkring portrættet som genre. Malerierne er ikke egentlige portrætter, men hans menneskeskildringer virker som virkelige mennesker - men de er portrætteret i uvirkelige omstændigheder.

I sin kunst beskæftiger Rantzau sig med store emner af både almenmenneskelig og samfundsmæssig karakter. Udgangspunktet er individets muligheder for at agere i de virkeligheder og strukturer, som de mødes af, men også selv bidrager til. De forskellige valg og fravalg, når vi er fokuserede eller fraværende, som mennesket ustandseligt navigerer i.

Det er med denne nysgerrighed efter, hvordan menneskene vælger at være i verden, at Rantzau maler sig ind på emner som vores forbrug af digitale medier, forholdet til klimakrisen og de afledte effekter heraf. Men også den underliggende tendens til større, mere og først som ligger i det moderne menneskes natur. Et gennemgående tema i So Far Away er tidens informationsflow og fænomenet FOMO – angsten for at gå glip af noget. Som en understrøm ligger en påmindelse om, at selv om tvivl kan være nedbrydende, så er det frugtbart at gå skridtet videre ved at stoppe helt op og sætte spørgsmålstegn ved tingenes tilstand. Jacob Rantzau viser at på trods af, at vi kan stå alene med vores følelser og tvivl, så er det netop også det, der forbinder os som mennesker.

Kunstneren Jacob Rantzau udfordrer konstant sin tekniske kunnen og afsøger maleriets virkemidler. Igennem en række studieophold på danske kunstmuseer har han nærstuderet en række maleres værker. Blandt andet på Skagens Kunstmuseer, hvor han for en stund genoplivede P.S. Krøyers (1851-1909) gamle atelier og in situ fordybede sig i maleriske undersøgelser af skagensmalerens bearbejdning og fortolkning af havet. Et længere studie af Oscar Bjorcks (1860-1929), Båden Sættes i søen fra 1884 udmøntede sig i en lille udstilling, kaldet "Rantzau og Björck - Together We get Somewhere". Rantzau har også haft studieophold på Brandts i Odense, hvor særligt maleren H.A Brendekilde (1857-1942) blev underkastet Rantzaus udforskende blikke, denne gang med fokus på jord og marker. Også her undersøgte han P.S. Krøyers Italienske markarbejdere, fra 1880. Han har også været indlogeret i kunstnerboligen på Vendsyssel Kunstmuseum for at nærstudere de mange værker af Poul Anker Bech (1942-2009), som findes i museets samling. Her var det særligt himlen og skystudier, han beskæftigede sig med.

Kunstnerens grundige arbejdsproces belyses i et særskilt skitserum med hundredevis af arbejdsskitser og forarbejder, ophængt fra gulv til loft.  

 Udstillingen "So Far Away" har været vist på Vendsyssel Kunstmuseum efteråret/vinteren 2019. På Kastrupgårdsamlingen vises den igen i en ny form og med nye værker.

---------------------------

Philipsens Briller - Stablede Kanter

Art: Nina Maria Kleivan, Hest 1 til 1, 2019-2020, Seriegrafi på papir, Foto Anders Sune Berg

OBS: UDSTILLINGEN ER LUKKET

3. september - 1. november 2020


Med udstillingen Philipsens Briller markerer kunstnergruppen Stablede Kanter hundredeåret for kunstneren Theodor Philipsens død, I egne værker, skabt specielt til udstillingen, har de ladet sig inspirere af Philipsens særlige blik og behandling af lys. Særligt som dette kom til udtryk igennem hans arbejder fra Saltholm. 

Udstillings-fællesskabet Stablede kanter har flere fællesprojekter og udstillinger bag sig. De er sammensat af både ældre og yngre kunstnere af begge køn, og deres kunstneriske praksis spænder vidt i forhold til forskellige medier, udtryk og genrer.

Ideen om at bruge kunstneren Theodor Philipsen (1840-1920) som udgangspunkt for en udstilling er primært opstået på baggrund af kunstnergruppens mangeårige fascination af Th. Philipsens værk, og for Kastrupgårdsamlingen som hjemsted for Tårnby Kommunes samling af kunstnerens værker. Hertil var flere sammenfald afgørende for interessen for projektet. Dels udkom Finn Terman Frederiksens store værk; Theodor Philipsen: en traditionsbevidst nyskaber i 2016, og dels udgav Klaus Mønsted Pedersen bogen; Theodor Philipsens Saltholm - en tidsrejse. Begge bøger vagte fornyet interesse omkring Philipsens forhold til Saltholm, ikke mindst lokalt, fordi værkerne i Tårnby Kommunes ejendom er indsamlet med lokalhistorien for øje. Theodor Philipsen tilbragte i alt 37 år på Saltholm, fordelt over forskellige perioder.

Sidst men ikke mindst er 2020 hundredeåret for Th. Philipsens død.  Philipsen var en fornyer i sin egen samtid. Denne fornyelse re-aktualiseres med en samtidskunstudstilling, der trækker tråde tilbage til Theodor Philipsens kunst. Som impressionismens foregangsmand i Danmark var han eksponent for at tilføre maleriet et maksimum af umiddelbarhed. Flere af Philipsens værker tager udgangspunkt i nuets omskiftelighed. I form af uhåndgribelige lys- og farvevirkninger ændrer han vores fokus fra objekt til proces. På mange måder er Philipsens værker porten til det nutidige billedlige udtryk.

Som en del af kunstnergruppens inspiration og research frem mod udstillingen har de besøgt Saltholm flere gange, i øvrigt med Klaus Mønsted som skipper. På den måde ønsker de medvirkende kunstnere i overført betydning, at iføre sig Philipsens briller. Kunstnerens originale briller og hans malerkasse findes i øvrigt i Tårnby Kommunes samling. Brillerne og enkelt udvalgte værker af Theodor Philipsen værker, som i forvejen er deponeret på Kastrupgårdsamlingen samt enkelt indlånte værker vil indgå i udstillingen.  

Stablede Kanter er:

Malene Hartmann (f. 1974)
Nina Maria Kleivan (f.1960)
Gay Christensen (f. 1950)
Svend Danielsen ( f. 1955)
Torsten S. Høgh (f.1957)
Espen Brandt-Møller (f. 1969)
Peter Stuhr (f. 1951)
Gæst: Steen Møller Rasmussen