Amagerkatten - Et kunstprojekt af Camilla Thorup

Kastrupgårdsamlingen har fået en række nye skulpturer formgivet af kunstner Camilla Thorup. Amagerkatten - skulpturgruppens største værk – er en dobbeltkroppet kat med et hoved. Camilla Thorups idé med katten er, at vække historien til live om, at fastelavnstraditionen startede på Amager, da hollandske bønder bragte traditionen hertil i 1500-tallet. Dengang var der levende katte i tønderne, og det hed sig, at de skulle bankes møre, efter de var kommet ud af tønden. Camilla Thorup har digtet videre på historien, idet Amagerkatten på Kastrupgårdsamlingen i hendes version af historien er den eneste kat, der undslap sig kølleslag efter den kom ud af tønden. 

 Til indvielsen holdt Camilla Thorup en tale, hvor hun blandt andet sagde følgende:

 ”Efter at have arbejdet på projektet her i de sidst 8 måneder er mus, 29 kampesten og Amagerkatten nu landet trygt og tungt her på Kastrupgårdsamlingen, her på Amager. Mit ønske er at børn og voksne kan mødes her i fællesskab med hinanden og med skulpturerne, og vil føle sig inviteret til leg og måske til eftertanke".

Kattens væsen indeholder en dualitet og var i tidligere tider forbundet med det onde, med heksekraft og magi. Måske fordi det er et dyr, som er så svært at få magt over. Men samtidig har katte fungeret som musefangere og som menneskets kæledyr. I Amagerkatten bliver denne dualitet konkret i og med det er en kat med to kroppe. Den dobbelte krop betegner de poler som kattens væsen indeholder. Amagerkatten rummer både karaktertrækkene fra den kælne og milde tamkat såvel som den utæmmethed og egenrådighed, der er vildkattens kendetegn. Måske en dualitet, der bor i os alle.”

Visionen med projektet er at skabe en række kunstværker, der inviterer til leg, refleksion og interaktion på Kastrupgårdsamlingens udearealer. Med værkerne styrker vi museets udvikling hen imod at blive et endnu mere levende museum, der tilgodeser museumsgæster i alle aldre. Et museum hvor man kan få en kunstoplevelse både ude og inde, hvor også børnefamilien kan tage hen, fordi man kan lege på kunsten udenfor og opleve kunsten og de kreative udfoldelsesmuligheder museet byder på indenfor.

Projektet har modtaget støtte fra Augustinus Fonden.

Amagerkatten er en oplagt destination for vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Læs mere ved at klikke på dette link:

FORLØB FOR FØRSKOLEINSTITUTIONER OG DAGTILBUD - BESØG AMAGERKATTEN