Undervisning af sprogskolekursister fra Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter på Kastrupgårdsamlingen

Kastrupgårdsamlingen har fra jan til april måned 2018 realiseret et undervisningsprojekt for den lokale sprogskole, Vestegnens sprog og kompetencecenter - Kastrup, hvor sprog og kulturel medborgerskab var i fokus med kunstmuseet som ramme. Forløbene kombinerede det klassiske undervisningsforløb i museets udstillinger med praktiske værkstedsforløb i museets billedskoles lokaler.


Målsætningen for projektet var at insistere på, at kultur er for alle, at museet er en institution for udvikling af medborgerskabskompetencer og at god museumsformidling er inkluderende og har mennesket i centrum. 4 hold voksne kursister fra sprogskolen besøgte Kastrupgårdsamlingen, hvor hvert hold kom tre gange og blev undervist i museets samling og i særudstillingen: Villa til Ragna og Franka. Holdene besøgte museet i to timer, og i den første time var der dialogbaseret undervisning i museets udstillingssale. Efterfølgende fik kursisterne stillet en praktisk konkret opgave i museets billedskolelokaler relateret til det, de havde set i udstillingen. Undervisningsforløbene blev tilrettelagt og gennemført af kunsthistoriker Louise Banke Kristensen.

Louise Banke Kristensen fortæller: ”Sprogskoleholdene var meget forskellige og kursisterne - der overvejende var flygtninge fra Syrien, Afghanistan, Uganda, Congo og Kurdistan - havde meget forskellige forudsætninger for at gå i dialog om værkerne. Nogle af dem havde kun været i landet i et år og havde ikke lært meget dansk endnu. Andre havde været i landet i flere år men havde ikke nogen skolemæssig baggrund og var af den grund analfabeter. Et hold bestod af kursister med mange forskellige nationaliteter, der havde boet i landet i flere år. Men det var tydeligt at mærke, hvad det betød for kursisterne at komme mere end én gang. De blev tryggere fra gang til gang, fortrolige med mig som underviser og ikke mindst den fysiske ramme. Den praktiske del af forløbet gik de til med stor koncentration og begejstring. Mange af dem er vant til at bruge deres hænder og nød tydeligvis en uforpligtende stund, hvor de fik anledning til at vise nye sider af sig selv. De nød at arbejde med forskellige materialer og at udtrykke deres tanker og følelser gennem visuel kommunikation. For mig at se er kunstmuseet en fantastisk ramme til sprogundervisning – når man skal lære et sprog, har man jo kun det konkrete at hænge sproget op på. Kunsten er er fuld af ord – bare dens form, farve og materialer er jo et eminent sted at starte. Dertil kommer de følelser, kulturhistorier og diskussioner, kunsten igangsætter og belyser.”

Sprogskolens lærere udtrykker begejstring over forløbet: “Et besøg på kunstmuseet giver mulighed for at koble sprogindlæringen sammen med en personlig oplevelse. Samtalen under og efter besøget kan inspirere til at tage nye emner op i undervisningen. 
Vi har lavet flere sproglige opgaver - både læse- og skriveopgaver samt ordforrådsopgaver - i forbindelse med besøgene, og på den måde fik vi indarbejdet det i sprogundervisningen. Det er vigtigt, at vores kursister oplever museumsbesøget som en del af sprogundervisningen, og ikke kun som en social fritidsaktivitet”.

”Danskundervisningen handler ikke kun om sprog, men også om at kunne begå sig i det danske samfund. De fleste kursister på VSK i Kastrup bor i nærområdet, men har aldrig besøgt Kastrupgårdsamlingen. Vi synes, det er vigtigt, at de får kendskab til de kulturelle tilbud, der findes i lokalområdet og håber, at de også vil tage deres familier og venner med til en udstilling efter, at de er blevet fortrolige med museet. 
Det ville være dejligt, hvis vi kunne fortsætte samarbejdet, så vi kunne tilbyde flere hold et lignende forløb på Kastrupgårdsamlingen.”