Kurateringsforløb med B-Niveau Billedkunst fra Tårnby Gymnasium

Over et forløb på 4 undervisnings-gange har b-Niveau Billedkunst på Tårnby Gymnasium skulle udvælge, tilrettelægge og ophænge en udstilling med værker fra Kastrupgårdsamlingens over 6000 katalognumre. 

I efteråret 2016 udviklede Kastrupgårdsamlingen i samarbejde med billedkunstlærere fra Tårnby Gymnasium et forløb for B-niveau Billedkunst i forbindelse med fagets museologi-forløb. De studerende besøgte museet under ophængningen af særudstillingen Vibeke Tøjner - Camus' ansigt, hvor de fik indblik i, hvordan udstillinger bliver tilrettelagt og kurateret på et professionelt kunstmuseum. I denne forbindelse blev de studerende stillet den opgave at udvælge og tilrettelægge en ny udstilling til museets café med udgangspunkt i Kastrupgårdsamlingens egen samling. Fra museets side var der blevet foretaget et udvalg af tre forskellige serier grafik af tre forskellige kunstnere, som de studerende i grupper skulle undersøge og sammensætte til et udstillingsforslag ud fra. Dette skulle så forelægges museet, og da et udstillingsforslag var blevet udvalgt skulle de studerende i fællesskab på holdet skabe udstillingen fra bunden af. Valget faldt på en række værker af den danske kunstner Nina Steen-Knudsen, som nu kan ses i museets café.

Hensigten med forløbet var at give de studerende et Hands On-indblik i det arbejde som går forud for, at et kunstmuseum hænger en udstilling op. Forløbet skulle så at sige gøre alt det 'usynlige' arbejde på et kunstmuseum 'synligt' for de studerende, som kender museet som gæst. I forløbet stiftede de bekendtskab med næsten alle aspekter af museumsarbejdet. Både kuratering, formidling, udfærdigelse af værktekster og den store viden, som er nødvendig for at kunne favne et så stort vidensfelt som kunsten. Eleverne udtrykte bagefter deres overraskelse over, hvor meget arbejde der egentlig skal laves i forbindelse med sådan en udstilling. Caféudstillingen bestod af blot 10 billeder - men det gjorde ikke arbejdet mindre. Forløbet blev afsluttet med en fernisering i museets cafe for gæster og interesserede. Her stod eleverne også for åbningstalen.

Forløbet har dannet grobund for et tættere samarbejde med det lokale Tårnby Gymnasium. Ligeledes har alle 1. G billedkunsthold i efteråret 2016 også modtaget undervisning på Kastrupgårdsamlingen i forbindelse med deres undervisning i Værkers virkemidler.

KR. November 2016.