KUNSTLAB - Valgfag for udskolingen i Tårnby Kommune

Valgfag på Kunstmuseet.

I et samarbejde med Tårnby Ungdomsskole udbød Kastrupgårdsamlingen i skoleåret 2015/2016 valgfaget Kunstlab. Valgfaget var for udskolingselever i syvende, ottende og niende klasse fra alle skoler i Tårnby kommune. Faget bestod af en indføring i kunstens verden i en række tematiske forløb: Landskabet i Kunsten, Debatskabende Kunst, Happenings, Kroppen i Kunsten og Street-art. Undervisningen foregik på museet og var en blanding af oplæg og kreative projekter. Forløbet var skemalagt til 60 skoletimer og foregik hver torsdag eftermiddag. Eleverne stiftede bekendtskab med store dele af Kunsthistorien og undervisningen var tilrettelagt som værende helt uden skriveredskaber, men foregik kun ved hjælp af billeder og gengivelser af kunstværker fra antikken, til Renæssancen, over den Danske Guldalder og helt op til den moderne samtidskunst.

Med Kunstlab ønskede Kastrupgårdsamlingen at præsentere eleverne for et indblik i den professionelle kunstdiskurs som et statsanerkendt kunstmuseum, som Kastrupgårdsamlingen navigerer i. Niveauet blev tilrettelagt, så eleverne helt uden forudsætninger kunne tilgå billedkunsten som emnefelt. Det handlede om, at få eleverne til at tage del og få indsigt i kunstens verden som beskuer og vidensperson fremfor den traditionelle billedkunstundervisning i folkeskolen, som har mere fokus på det kreative og afprøvning af teknikker og materialer.  Eleverne skulle både fordybe sig i kunstværker, lære at navigere i kunsthistorien, blive fortrolig med et basisniveau af billedanalyse og skabe egne værker og udstillinger som skulle formidles til et publikum.

Kunstlab var et forsøgsfag i forbindelse med Ny Åben Skole i Tårnby kommune. Alt undervisning blev varetaget af Museumsinspektør Kristian Rasmussen med kreativ assistance fra billedkunstner- og billedskolelærer Sisse Holmberg.