Eksempler på Undervisningsforløb Sensommer-efterår 2019

PF Anders Moseholm Over & Under The Brigde 2019 153 X 200 Cm Olie på Lærred.jpg

BEAT - Anders Moseholm

Fra 10. oktober 2019 til 25. januar 2020

Hvor føler du dig hjemme? Og kan du beskrive dit yndlingssted med lukkede øjne? Med udgangspunkt i Anders Moseholms malerier af sfæriske byrum og steder af særlig betydning for kunstneren, vil disse forløb tage eleverne med ind i fornemmelsen af verdenen og byen omkring dem. De vil se, hvordan man skildrer et sted med symboler, fornemmelser - og vi stiller spørgsmålet: Hvordan kan man egentlig sanse og binde sig til et sted? Og ser vi alle det samme på det samme sted?

1. Times Undervisningsforløb: Med en times dialogbaseret undervisning, bliver eleverne igennem små oplæg og øvelser ført igennem Anders Moseholms særlige malerier, hvor fornemmelsen af stedet er vigtigere end den realistiske fremstilling.

2 Timers Værkstedsforløb: Som en overbygning på det 1 times undervisningsforløb vil eleverne blive stillet en praktisk opgave i museets værksted, hvor deres stedsans og kreative evner vil blive stillet på prøve i et værk om det sted, de selv føler sig hjemme. Her skal arbejdes med både ord og billeder.

OPLAGT FOR: DANSK, BILLEDKUNST

Anbefalet klassetrin: Øvre Mellemtrin, Udskoling og gymnasier.

_W9A6791.jpg

GRAFIK GRAFIK GRAFIK 

Kastrupgårdsamlingen er special museum for grafisk kunst. I museets præsentation af dets faste samling, er der rig mulighed for at udforske grafikken som kunstform. Her kan man opleve litografi, kobbertryk, linoleumstryk, træsnit med mere. I et undervisningsforløb vil eleverne stifte bekendtskab med et udvalg af museets samling på over 6000 grafiske værker. De ville skulle forholde sig til grafikken som kunstform og igennem billedsamtale selv tage stilling til om de synes, at grafikken kan være lige så stor kunst, som et maleri.

 

1 Times Undervisningsforløb: I selskab med museets underviser undersøger eleverne de mange motiver og finder svar på spørgsmålet: Kan grafik være lige så god kunst, som maleriet kan?

2 timers Værkstedsforløb: Grafisk workshop. Efter en inspirerende rundtur med fokus på motiverne, går vi i museets værksted og udforsker teknik. Eleverne vil skulle lave små grafiske værker med linoliumsknive og soft-cut. 

Undervisning Kastrupgårdsamlingen Foto: Marlene Klausen

FASTE UNDERVISNINGSFORLØB

Billedanalyse

Hvordan virker et kunstværk og hvordan italesætter man det? I Kastrupgårdsamlingens billedanalyseforløb søger vi at styrke elevernes evne til at bruge deres øjne og sætte ord på det, de ser. Vi taler form og indhold og diskuterer værkets virkemidler.  

Temaer: Værkets virkemidler.