Eksempler på Undervisningsforløb efterår 2018

SÆRUDSTILLING

NYE BLIKKE
- I hus med Richard Winther

7. juni til 30. september 2018


13 samtidskunstnere er gået i kødet på multikunstneren Richard Winther. Med inspiration fra deres egne oplevelser med Richard Winther har de skabt værker, som stjæler fra og spejler sig i Winthers vilde kunstprojekt. I undervisningssammenhæng er udstillingen en øjenåbner for, hvordan man fortolker de samme emner over flere medier og materialer. Hvordan viser man kroppen i maleriet, i en skulptur, i et sløret fotografi? Og hvordan kan man rumme alverdens kulturer fra det fjerne østen til de gamle grækere i et moderne, dansk kunstværk? 

Undervisningsforløb i NYE BLIKKE vil være dialogbaserede forløb, hvor eleverne selve ville skulle lære og anvende analytiske greb fra Billedanalyse og Billedsamtale. De ville skulle forholde sig til kropsidealer og iscenesættelse. Forløbet stryker deres analytiske evner, deres samarbejde og deres egne øjne for detaljer.

Museet tilbyder et forløb i særudstillingen NYE BLIKKE, som kan aldersdifferentieres:

1. En times dialogbaseret undervisningsforløb. Her har vi fokus på oplevelsen af værkerne, hvor eleverne vil blive engageret i billedkunsten via små gruppeøvelser. 

Temaord. Billedanalyse, billedsamtale, materialekendskab, samtidskunst, installationskunst.


Send en mail eller ring til museets undervisningansvarlige Kristian Rasmussen og hør mere om forløbene på kra.ks.bk@taarnby.dk eller 32 51 51 80.

________________________________________________________________________________

FRA LYGTEPÆL TIL GULDRAMME

Tårnby Kommunes officielle borgmesterportrætter

August til December 2018.


I en mindre ophængning kan man fra august til december 2018 opleve Tårnby kommunes officielle borgmesterportrætter. Normalt hænger de i en sal på Tårnby Rådhus, hvor man som borger ikke lige kommer forbi. Derfor er denne ophængning en unik mulighed for at se, hvordan man har portrætteret borgmestrene i Tårnby fra 1935 til i 2014.

I undervisningsforløbene på Kastrupgårdsamlingen stiller vi spørgsmålet om, hvad et portræt egentlig er? Hvad skal det indeholde? Og hvorfor har vi en trang til at portrættere officielle personer, kongelige og hinanden? I forløbet vil eleverne skulle se og analysere borgmestreportrætterne og andre portrætter på Kastrupgårdsamlingen. Hvad er forskellen f.eks. på et litografisk værk af Michael Kvium og et officielt borgmesterportræt?

Forløbet kan både bookes som almindeligt en times forløb og som 2 X 45 minutters værkstedsforløb. I et værkstedsforløb vil eleverne, udover det normale undervisningsforløb, få en praktisk opgave i museets værksted, hvor de selv skal portrættere hinanden eller sig selv på officiel eller uofficiel vis.

Museet tilbyder to forløb i særudstillingen med fokus på Portrætter, som begge kan aldersdifferentieres:

1. En times dialogbaseret undervisningsforløb. Her har vi fokus på oplevelsen af værkerne, hvor eleverne vil blive engageret i billedkunsten via små gruppeøvelser.

2. 2 timers værkstedsforløb. Tager udgangspunkt i det normale en times undervisningsforløb. Efter en time vil eleverne blive stillet en praktisk opgave i museets værksted.


Send en mail eller ring til museets undervisningansvarlige Kristian Rasmussen og hør mere om forløbene på kra.ks.bk@taarnby.dk eller 32 51 51 80.

________________________________________________________________________________

Undervisning Kastrupgårdsamlingen Foto: Marlene Klausen

FASTE UNDERVISNINGSFORLØB

Billedanalyse

Hvordan virker et kunstværk og hvordan italesætter man det? I Kastrupgårdsamlingens billedanalyseforløb søger vi at styrke elevernes evne til at bruge deres øjne og sætte ord på det, de ser. Vi taler form og indhold og diskuterer værkets virkemidler.  

Temaer: Værkets virkemidler.