Kastrupgårdsamlingen for undervisere

Inspiration, engagement og inddragelse.

Kastrupgårdsamlingen er kunstmuseum, et undervisningsrum, et rum for oplevelse og et kreativt kraftcenter. Her kan nysgerrige børnehavebørn, nysgerrige elever, trætte teenagere og videbegærlige unge møde originale kunstværker i en legende og læringsrig form. Undervisningen kan tage mange former. Som en god fortælling, en oplevelse for sanserne eller en metodisk analyse.

Et undervisningsforløb på Kastrupgårdsamlingen tager udgangspunkt i den dialogbaserede undervisningsform. Eleverne vil aktivt skulle tage del i forløbet i form af bl.a. små øvelser. Forløbene er ikke stive rundvisninger, men søger at inddrage og engagere eleverne.

På Kastrupgårdsamlingen anskuer vi ikke kunsten som adskilt fra resten af verden. Kunsten er tværtimod inddragende og ansporer til samtale og undren. Derfor åbner undervisningsforløbene op til samfundet og problemstillinger fra vores egen fortid og samtid.

Et forløb på Kastrupgårdsamlingen sigter mod at styrke elevernes kritiske blik og analytiske evner i forhold til den verden af billeder, vi alle navigerer i til daglig. Et undervisningsforløb på kunstmuseet er derfor ikke kun oplagt at besøge med faget billedkunst, men i høj grad også relevant for alle kulturforstående fag som dansk, samfundsfag og historie etc. Og kommer I fra et dagtilbud er det både de sociale kompetencer i mødet med kunstmuseet såvel som de kreative læringsmål som imødekommes.

Vi tilrettelægger altid forløbene efter den besøgende gruppes alderstrin og behov.

Ønsker du som underviser at besøge Kastrupgårdsamlingen med din klasse, kan du kontakte museets undervisningsansvarlige Kristian Thane Pfeil Rasmussen på telefon 32 51 51 80 eller kra.ks.bk@taarnby.dk og forhøre nærmere.