Peter Carlsens "Amager 2019" til låns på Kastrupgårdsamlingen

38507 Amager 2019 80x40 cm CMYK (1)-final.jpg

Fra november 2021 har Kastrupgårdsamlingen fået lov at låne og udstille Peter Carlsens værk ”Amager 2019” af Museum Amager i Dragør.

Det monumentale maleri ”Amager 2019” af Peter Carlsen hænger normalt på Dragør Museum, som er en del af Museum Amager. I anledning af at Danmarks Radio skal bruge Dragør Museums lokaler i forbindelse med en Julekalender-udstilling, forespurgte museumsleder Søren Mentz fra Museum Amager om Kastrupgårdsamlingen havde lyst og mulighed for at opbevare Peter Carlsens store værk. På den vis kan værket stadig opleves af amagerkanerne, selvom værkets faste plads er brugt til andre formål. Peter Carlsens værk er kulminationen på et projekt på initiativ af Museum Amager, hvor temperaturen på den lokale identitet på Amager skulle tages. Museum Amager har som kulturhistorisk museum ansvar for Dragør og Tårnby – men hvor billedet af det gamle Amager måske står særligt skarpt for mange, så har de senere års udvikling ændret øen og dermed den lokale identitets- og kulturhistorie.


Lokal identitet med kunstens blik.
Den særlige kultur på Amager har været et yndet motiv for mange kunstmalere igennem tiden. Mest konkret er hollændernes kultur og heriblandt de traditionelle amagerdragter blevet fremstillet af Julius Exner (1825-1910) i midten af 1800-tallet, hvoraf mange kunstværker kan opleves på Museum Amager. På Kastrupgårdsamlingen kan man opleve Theodor Philipsens (1840-1920) lidt senere malerier af køerne på Saltholm og de dengang landlige omgivelser omkring Kastrup for ca. 100 år siden. Peter Carlsens værk er et moderne genremaleri, som bygger videre på denne tradition. Carlsen er ikke selv fra Amager, og derfor har han fået hjælp til maleriets tilblivelse ved at spørge blandt andet skoleklasser i Tårnby og Dragør, hvad de mener definerer Amager i deres samtid. Børnenes udsagn er en del af den research der ligger til grund for de elementer, Carlsen har valgt at inddrage i sit værk. Kastrupgårdsamlingen havde i 2015 en stor særudstilling af Peter Carlsens værker og museet har flere grafiske værker i samlingen. Derfor er det oplagt, at hans maleri om Amager kan opleves for en stund på øens lokale kunstmuseum.

”Amager 2019” vil kunne opleves på Kastrupgårdsamlingen fra starten af november 2021.


27102021