Pressemeddelelse: Fuld fokus på kerneopgaven - grafik

Man skal ikke længere være i tvivl om, at Kastrupgårdsamlingen er Danmarks museum for moderne grafik, når man træder ind af døren på Tårnby Kommunes statsanerkendte kunstmuseum.

Dette er et af en række krav og anbefalinger, som er konklusionen på Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Kastrupgårdsamlingen fra november 2021, og som netop er offentliggjort.

Kvalitetsvurderingen er et obligatorisk 360 graders eftersyn, som Slots- og Kulturstyrelsen foretager ca. hvert 10 år for at sikre, at de statsanerkendte museer lever op til deres forpligtelser. Forpligtelserne henholder sig til driftstilskudsloven og til museumsloven, når det kommer til de faglige forpligtelser, der kan sammenfattes under fem søjler, der omfatter: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Styrelsen har på en skala fra 1-4, hvor meget tilfredsstillende er den bedste vurdering, placeret Kastrupgårdsamlingen i bunden med et ikke tilfredsstillende grundet en række forhold af forskellig karakter.

Det er et krav, at der skal fokuseres på Kastrupgårdsamlingens kerneopgave: Grafiksamlingen. Dette fokus skal blandt andet forankres i fagfællebedømt forskning i museets store samling af grafik og skal komme museets gæster i alle aldre til gode. Som det er nu, er det Slots- og Kulturstyrelsens vurdering, at museets resurser ikke står mål med forventningerne til at levere på alle parametre, og det har både forskningen og formidlingen af grafik lidt under. Derfor skal den helt centrale funktion, grafiksamlingen, prioriteres højere. Det betyder blandt andet også, at der arbejdes med at reducere og/eller finde alternative placeringer til kommunens Th. Philipsen-samling, som lige nu har en ret dominerende placering midt i museet.

Museets bevarings- og klimaforhold har også været under lup, og har givet anledning til bemærkninger. Særligt er der kritik af lysforholdene i den nyeste del af museet, men andre dele af museet skal også optimeres, for at kunne leve op til gældende krav vedr. bevaring af national kulturarv.

Desuden påpeger Slots- og Kulturstyrelsen, at der i udpegningen af kommende bestyrelsesmedlemmer bør sikres, at bestyrelsen fremadrettet, med udgangspunkt i relevante faglige kompetencer, kan understøtte og udfordre museumsledelsen i at drive museet. Det forventes, at moderne museer spiller en aktiv og væsentlig rolle i det omgivne samfund, hvilket stiller kontinuerlige krav til aktualitet i det daglige arbejde, såvel som til de langsigtede mål og visioner.  

Der pågår nu en proces over de kommende 3 måneder, hvor forvaltning, museets bestyrelse og ledelse i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen udformer en standard handlings- og tidsplan for det fremadrettede opretnings-arbejde. Herefter har museet et år til at bevise, at der er progression i planen. Dialogen er allerede godt i gang. Museet ser frem til arbejdet med at skabe et endnu stærkere og endnu mere attraktivt statsanerkendt videns- og oplevelsessted for kommunens borgere, såvel som for resten af Danmark, med afsæt i den omfattende grafiske samling.  

Kastrupgårdsamlingen blev statsanerkendt museum for moderne grafik i 1979. Samlingen rummer tæt på 7000 grafiske værker, skabt af over 500 forskellige kunstnere. Hvert år suppleres samlingen med nye værker, sådan som museumsloven tilskriver.

Læs Kvalitetsvurderingen Her

For yderligere information kontakt museet på telefon 32 51 51 80.